In bài này
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (72 đánh giá)

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 750

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Các thông số kỹ thuật :

Bình Mỹ
Lượt xem: 1502