In bài này
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (19 đánh giá)

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 34

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Các thông số kỹ thuật:

Bình Mỹ
Lượt xem: 1551