In bài này
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (25 đánh giá)

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tên hàng hóa: Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20:

Bình có các đặc điểm:

Các thông số kỹ thuật:

Bình Trung Quốc
Lượt xem: 2541