In bài này
4.9733333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 4.97 (75 đánh giá)

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Bình có các đặc điểm:

Các thông số kỹ thuật:

Bình Trung Quốc
Lượt xem: 3550