In bài này
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 4.00 (3 đánh giá)

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Bình có các đặc điểm:

Các thông số kỹ thuật:

Bình Trung Quốc
Lượt xem: 1820