In bài này
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (90 đánh giá)

Vỏ chai Hydro 40 lít

VỎ CHAI HYDRO 40 LÍT

Chứa 6 m3 khí Nito có thông số như sau:

Vỏ chai Hydro
Lượt xem: 1574