In bài này
4.875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 4.88 (12 đánh giá)

Bình chứa Ni tơ lỏng GT-3

Các thông số kỹ thuật:

Bình Pháp
Lượt xem: 3162