Bình chứa Ni tơ lỏng GT-3

Các thông số kỹ thuật:

 • Model: GT-3
 • Dung tích: 3,7 lít
 • Khối lượng bình rỗng: 3,9 kg;
 • Khối lượng bình chứa đầy nitơ: 6,7 kg
 • Đường kính cổ bình: 50 mm
 • Đường kính bình: 278 mm
 • Chiều cao: 376 mm
 • Lượng khí hao hụt : 0,06 lít/ngày
 • Thời gian bảo quản mãu an toàn: 15 ngày
 • Đường kính ngoài gáo đựng mẫu: 36 mm
 • Chiều cao gáo đựng tinh (đơn/đôi): 120
 • Số gáo đựng mẫu: 6 cái
 • Xuất xứ: Pháp