Khí CO2

khí c02Cung cấp khí CO2 chuyên nghiệp:Tính chất khí cacbonic CO2):Carbon dioxide (CO2) là một khí không vị, không màu, không mùi và không cháy, khi kết hợp với nước sẽ tạo thành carbonic acid (H2CO3).Đặc tính đặc biệt của carbon dioxide là tính trơ