Khí Nitơ tinh khiết gồm: khí ni tơ có độ tinh khiết 99.999% hay còn gọi 5.0 khí ni tơ độ tinh khiết 99.9995% hay còn gọi 5.5 Vỏ chai nitơ chứa khí ni tơ tinh khiết gồm: vỏ chai ni tơ 10 lít, vỏ chai ni tơ 14 lít,vỏ chai ni tơ 40 lít,vỏ chai ni tơ…

Xem thêm

  Khí nitơ tinh khiết gồm khí ni tơ có độ tinh khiết 99.999% hay còn gọi 5.0 và khí ni tơ độ tinh khiết 99.9995% hay còn gọi 5.5 Xuất sứ: Việt Nam,Trung Quốc, Singapore Vỏ chai nitơ chứa khí ni tơ tinh khiết gồm vỏ chai ni tơ 10 lít, vỏ chai…

Xem thêm

 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN