Khí co2 tinh khiết:gồm độ tinh khiết 99.9% và 99.999% Xuất sứ Việt Nam hoặc Singapore Vỏ chai co2 chứa khí tinh khiết gồm vỏ chai 10 lít nạp 5 kg, 14 lít nạp 8 kg ,40 lít nạp 25 kg, 47 lít nạp 28 kg khí co2 , 50 lít nạp 35 kg khí co2 Ứng dụng:Công…

Xem thêm

  Khí co2 tinh khiết:gồm độ tinh khiết 99.9% và 99.999% Xuất sứ Việt Nam hoặc Singapore Vỏ chai co2 chứa khí tinh khiết gồm vỏ chai 10 lít nạp 5 kg, 14 lít nạp 8 kg ,40 lít nạp 25 kg, 47 lít nạp 28 kg khí co2 , 50 lít nạp 35 kg khí co2 Ứng…

Xem thêm

 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN