Sử dụng ammoniac Việc sử dụng chính của amoniac là phân phân bón . Nó thường được trực tiếp vào đất từ ​​các bể chứa khí hoá lỏng. Amoniac có thể được áp dụng trực tiếp…

Xem thêm

Khí công nghiệp

 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN