Một số loại khí hỗn hợp hiệu chuẩn được sử dụng phổ biến trong một số ứng dụng sau: Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong chai tiêu chuẩn là 10L dưới áp suất 150 Bar Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong các chai khí tiêu chuẩn là…

Xem thêm

Khí hỗn hợp là khí nén chứa nhiều hơn một phân tử lượng và được trộn đều. Khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn là một nhóm của khí hỗn hợp đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về dung sai trộn, độ ổn định đo lường và độ tinh khiết của sản phẩm nguồn cấp. Loại khí…

Xem thêm

Khí hỗn hợp là khí nén chứa nhiều hơn một phân tử lượng và được trộn đều. Khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn là một nhóm của khí hỗn hợp đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về dung sai trộn, độ ổn định đo lường và độ tinh khiết của sản phẩm nguồn cấp. Loại khí…

Xem thêm

Khí hỗn hợp là khí nén chứa nhiều hơn một phân tử lượng và được trộn đều. Khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn là một nhóm của khí hỗn hợp đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về dung sai trộn, độ ổn định đo lường và độ tinh khiết của sản phẩm nguồn cấp. Loại khí…

Xem thêm

khí trộn P10 Chất lượng: 10%CH4 và 90 % Ar Tạp Chất: O2 < 3ppm N2 < 10 ppm H2O < 5ppx CnHm < 0.5 ppm Chai chứa khí: loại 10 lít và 40 lít Áp suất:150 bar Cách xác định chai: màu xám Ứng dụng trong Công nghiệp hàn cắt, luyện kim, thí…

Xem thêm

 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN