Bình bột chữa cháy 1) Cấu tạo
Cấu tạo của bình bột chữa cháy. 2) Công dụng Bình chữa cháy bột là bình chữa cháy bên trong chứa khí N2 làm lực đẩy để phun bột dập tắt đám cháy. Tuỳ theo mỗi loại bình chữa cháy có thể dập tắt được các đám cháy chất…

Xem thêm

 Bình chữa cháy CO2: MT3(3kg CO2) - MT5(5kg CO2).... 1) Cấu tạo
Cấu tạo của bình chữa cháy CO2. 2) Công dụng - Bình chữa cháy CO2 là loại bình chữa cháy xách tay bên trong chứa khí CO2 -790C được nén với áp lực cao, dùng để dập tắt các đám cháy…

Xem thêm

 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN