Xenon là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Xe và số nguyên tử bằng 54. Là một khí hiếm không màu, không mùi và rất nặng, xenon có trong khí quyển Trái Đất với một lượng nhỏ dạng dấu vết và là một phần của hợp chất khí hiếm đầu…

Xem thêm

Neon là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Ne và số nguyên tử bằng 10. Là một khí hiếm không màu, gần như trơ, neon tạo ra ánh sáng màu đỏ khi sử dụng trong các ống phóng điện chân không và đèn neon, nó có trong không khí…

Xem thêm

Vỏ chai acetylen chứa khí acetylen tinh khiết: thường là vỏ chai 40 lít chứa 6 kg khí acetylen Khí acetylen: Độ tinh khiết 99.5% hay 2.5 Độ tinh khiết: 99.6 hay 2.6 Độ tinh khiết:99.8% Ứng dụng: Chạy máy phân tích kim loại nặng, tổng hợp hoá…

Xem thêm

Methane: Là chất khí không màu, không vị. Nó hóa lỏng ở −162 °C, hóa rắn ở −183 °C, và rất dễ cháy. Một mét khối mêten ở áp suất thường có khối lượng 717 g. Mêtan: Là thành phần chính của khí tự nhiên, khí dầu mỏ, khí bùn ao, đầm lầy. Nó được…

Xem thêm

Nitrous Oxide (N2O) Nitrous Oxide N2O là chất khí gây mê không màu với mùi vị ngọt nhẹ và nặng hơn không khí 1.5 lần. Khí Nitrous Oxide không cháy nhưng có tính Oxy hóa và khuyến khích các chất cháy, nó không duy trì sự sống và có thể gây ngạt do…

Xem thêm


Khí SF6 Khí tinh khiết - khí HÊLI & HIDRO 99,999% SF6 là một chất khí được sử dụng trong các thiết bị điện. Nó là loại khí không màu, không mùi, không cháy và liên kết hóa học ổn định. Ở nhiệt độ thường SF6 không phản ứng với các chất khác. SF6…

Xem thêm

Khí helium tinh khiết: khí helium độ tinh khiết 99.995% hay 4.5 độ tinh khiết 99.999% hay 5.0 độ tinh khiết 99.9995% hay 5.5 Vỏ chai helium chứa khí helium: vỏ chai 40 lít chứa 6m3 khí helium vỏ chai 47 lít chứa 7 m3 khí helium vỏ chai 50 lít…

Xem thêm

Khí Hydro tinh khiết: có độ tinh khiết 99.999% và 99.9995%
Vỏ chai chứa khí hydro thường vỏ chai hydro 40 lít,vỏ chai hydro 47 lít
Ứng dụng: Cung cấp khí đốt cho tất cả các buồng đốt GC sử dụng trong phòng thí nghiệm, dùng trong công nghiệp lọc và…

Xem thêm

Khí tinh khiết

 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN