Bình xl-45, bán bình xl-45 chứa oxy lỏng, argon lỏng, co2 lỏng, ni tơ lỏng...

An toàn lao động là rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi người nói chung, người công nhân trực tiếp sản xuất nói riêng. Đặc biệt là đối với người lao động trong ngành sản xuất, cung cấp khí. Công Ty TNHH Vạn Tấn Phát xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về An toàn khi sử dụng bình XL45.

XL45-1

XL45-2

XL45-3

XL45-4

CẤU TẠO BÌNH XL-45 NHƯ SAU:

CẤU TAO BÌNH XL-45