Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Cryo Moover

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 • Model: MVE Cryo Moover
 • Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.
 • Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.
 • Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– Mỹ

Các thông số kỹ thuật:

 • Dung tích: 4,2 lít
 • Lượng khí hao hụt : 0,35 lít/ngày
 • Thời gian lưu trữ: 12 ngày
 • Đường kính cổ bình : 97 mm
 • Chiều cao bình : 558 mm
 • Đường kính ngoài bình: 464 mm
 • Khối lượng bình rỗng: 13,8 kg
 • Khối lượng khi đầy nitơ: 17,2 kg
 • Số gáo đựng mẫu : 7 chiếc