Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 47-10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 • Model: MVE Doble 47-10
 • Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.
 • Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.
 • Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– Mỹ

Các thông số kỹ thuật :

 • Dung tích: 46 lít
 • Lượng khí hao hụt : 0,4 lít/ngày
 • Thời gian lưu trữ: 74 ngày
 • Đường kính cổ bình : 127 mm
 • Chiều cao bình : 673 mm
 • Đường kính ngoài bình: 508 mm
 • Khối lượng bình rỗng: 21,8 kg
 • Khối lượng khi đầy nitơ: 54,5 kg
 • Số gáo đựng mẫu : 10 chiếc