Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Mini Moover

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 • Model: MVE Mini Moover
 • Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.
 • Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.
 • Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– Mỹ

Các thông số kỹ thuật:

 • Dung tích: 2,9 lít
 • Lượng khí hao hụt : 0,2 lít/ngày
 • Thời gian lưu trữ: 14 ngày
 • Đường kính cổ bình : 35 mm
 • Chiều cao bình : 495 mm
 • Đường kính ngoài bình: 184 mm
 • Khối lượng bình rỗng: 3,6 kg
 • Khối lượng khi đầy nitơ: 5 kg
 • Số gáo đựng mẫu : 1 chiếc