Công Ty TNHH Vạn Tấn Phát chuyên cung cấp bình chứa oxy lỏng của Nhật mới 100%

đảm bảo chất lượng, giá tốt

thông số bình oxy lỏng như sau:

bồn 45 Gbồn 45 G