Công Ty TNHH Vạn Tấn Phát chuyên cung cấp bình chứa oxy lỏng  mới 100%

đảm bảo chất lượng, giá tốt

thông số bình oxy lỏng như sau:

gian hoa hơi