Heli lỏng trong cốc

Nguyên tố hóa học heli tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ cực kỳ thấp là -269 độ C (khoảng 4 K hay -452,2 F). Điểm sôi và điểm tới hạn của nó phụ thuộc vào loại đồng vị heli có mặt: đồng vị phổ biến heli-4 hoặc đồng vị hiếm heli-3. Đây là hai đồng vị bền duy nhất của heli. Xem bảng bên dưới để biết giá trị các đại lượng vật lý của các đồng vị này. Tỷ trọng dạng lỏng của heli-4 ở điểm sôi với áp suất 1 atm (101,3 kilopascal) vào khoảng 125 gram/lít.

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát chuyên cung cấp heli lỏng, bình chứa heli lỏng, ngoài ra còn cung cấp các khí hóa lỏng khác như argon lỏng, nitơ lỏng, co2 lỏng, hydro lỏng, oxy lỏng và bình chứa (vỏ chai) các loại