Khí Argon tinh khiết

Khí argon tinh khiết gồm:

  • khí argon độ tinh khiết 99.999% hay gọi là 5.0
  • khí argon độ tinh khiết 99.9995% hay gọi 5.5

Vỏ chai argon chứa khí argon tinh khiết gồm:

  • vỏ chai argon 10 lít, vỏ chai argon 40 lít, vỏ chai argon 47 lít đều nạp áp suất 150 bar
  • vỏ chai argon 50 lít nạp áp suất 200 bar

Ứng dụng:

  • Chạy máy phân tích,chạy máy quang phổ,phân tích thực phẩm,công nghệ hạt Nhân, công nghệ Polime-composite
  • Dùng để nghiên cứu tại phòng thí nghiệm trong các trường đại học, trung tâm phân tích thí nghiệm,viện nghiên cứu như viện Vật Lý, công nghệ hoá dầu
  • Là lớp khí bảo vệ để nuôi cấy các tinh thể silic và germani trong công nghiệp sản xuất chất bán dẫn
  • Sử dụng trong các loại đèn điện do nó không phản ứng với dây tóc trong bóng đèn ngay cả ở nhiệt độ cao, trong các trường hợp mà nitơ phân tử là một khí bán trơ không ổn định

Xuất sứ: Trung Quốc,Singapore,Việt Nam