Quang phổ khí kripton

 

Krypton là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Kr và số nguyên tử bằng 36. Là một khí hiếm không màu, krypton có mặt trong khí quyển Trái Đất dưới dạng dấu vết và được cô lập bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng, và nó thường được sử dụng cùng các khí hiếm khác trong các đèn huỳnh quang. Krypton là trơ trong phần lớn các ứng dụng thực tế nhưng người ta đã biết rằng nó tạo ra hợp chất với flo. Krypton cũng có thể tạo ra các mắt lưới với nước khi các nguyên tử của nó bị mắc kẹt lại trong lưới các phân tử nước.

Thông số kỹ thuật khí Kripton tinh khiết:

Thông số Kr 4.0 Kr 4.8
Chất lượng 99.99% 99.998%
Tạp chất (ppm) 


≤ 20 ≤ 3
≤ 2≤ 1
≤ 20≤ 5
≤ 5≤ 3
≤ 1≤ 1
≤ 2≤ 1
≤ 5≤ 2
Chai chứa (L)40,47,50
 Áp suất (lượng chứa)80, 140 bar
Van đầu raW21.80x1/14, DIN 477 No.6
Cách xác địnhChai màu xanh nhạt
Đặc tínhKhí nén, không cháy, không độc