CÁC DẠNG CUNG CẤP KHÍ OXY TẠI VIỆT NAM: tùy theo nhu cầu sử dụng ta có

1. cung cấp khí oxy dạng chai: ( đối với chai chất lượng nạp đủ áp suất khí oxy)

14liter oxygen cylinder

- chai khí oxy 10 lít chứa 1,5 m3 khí oxy

- chai khí oxy 14 hoặc 15 lít chứa 2 m3 khí oxy

- chai khí oxy 40 lít chứa 6 m3 khí oxy

- chai khí oxy 50 lít chứa 10 m3 khí oxy

2. bình chứa khí oxy lỏng

thường sử dụng là bồn chứa 170 kg khí oxy dạng lỏng

z3705386699333 b4ec493053762e7875ae3a8975553855

3. Bồn chứa khí oxy hóa lỏng

thường dùng bồn 5 tấn, 10 tấn , 15 lần hoặc 30 tấn

tank liquide co2