Khí Helium tinh khiết

Khí helium tinh khiết:

  • khí helium độ tinh khiết 99.995% hay 4.5
  • độ tinh khiết 99.999% hay 5.0
  • độ tinh khiết 99.9995% hay 5.5

Vỏ chai helium chứa khí helium:

  • vỏ chai 40 lít chứa 6m3 khí helium
  • vỏ chai 47 lít chứa 7 m3 khí helium
  • vỏ chai 50 lít chứa 10m3 khí helium

Ứng dụng: Trong Ảnh hóa Cộng hưởng Từ (MRI) và Cộng hưởng Từ Hạt nhân (NMR), chạy máy sắc ký khí, máy quang phổ, phân tích, nghiên cứu tại các trường Đai Học và các Viện nghiên cứu, hàn cắt laser, điện tử và bán dẫn.
Xuất sứ: Singapore hoặc Trung Quốc