CÔNG TY TNHH VẠN TẤN PHÁT CUNG CẤP BÌNH ARGON 14 LÍT MỚI 100% có thống số ký thuật sau:

14L

  • Đường kính: 140 mm
  • Bề dày: 4.1 mm
  • Chiều cao: 1115 mm
  • Khối lượng: 17.7 kg
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Áp suất thử: 250 bar
  • Chai mới 100%
  • Kiểm định 5 năm do Trang Tâm 2 Đóng kiểm định trực tiếp trên vỏ bình
  • Tiêu chuẩn ISO 9809
  • Bình Khí argon chứa được 2 m3 khí argon

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp bình khí argon 10 lít, bình khí argon 15 lít, bình khí argon 40 lít, bình khí argon 47 lít. bình khí argon 50 lít