4.9619047619048 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 4.96 (105 đánh giá)

vo chai argon 14 lit

VỎ CHAI ARGON 14 LÍT: chứa 2m3 khí argon ( chai của Nhật đã qua sử dụng):

    • Thể tích 14 lít
    • Khối lượng: 18.6 kg
    • Áp suất thử: 250 bar
    • Áp suất làm việc: 150 bar
    • Kiểm định 2013 đến 2018

Vạn Tấn Phát cung cấp các loại vỏ chai oxy mới 100% và vỏ chai đã qua sử dụng

 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN