5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (99 đánh giá)

vo chai argon 47 lit

VỎ CHAI ARGON 47 LÍT: Chứa 7.5 m3 khí argon( chai của Nhật đã qua sử dụng)

  • Thể tích 47 lít
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van QF-2D
 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN