5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (81 đánh giá)

vo chai co2 14 lit

Vỏ chai CO2 14 lít:

  • Chứa 5 kg CO2 lỏng ( chai của Nhật đã qua sử dụng):
  • Thể tích 14 lít
  • Khối lượng: 18.6 kg
  • Áp suất thử: 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Kiểm định 2013 đến 2018
 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN