vo chai co2 14 lit

Vỏ chai CO2 14 lít:

  • Chứa 5 kg CO2 lỏng ( chai của Nhật đã qua sử dụng):
  • Thể tích 14 lít
  • Khối lượng: 18.6 kg
  • Áp suất thử: 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Kiểm định 2013 đến 2018
  • ngoài ra công ty còn cung cấpvỏ chai co2 (bình co2) 14 lít mới 100% để vào các công ty đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt, có ban an toàn kiểm tra trước khi cho vào công trình, vỏ chai co2 (bình co2) 14 lít mới 100% có giấy kiểm định và nắp chụp bảo vệ với hình ảnh như sau:vỏ chai argon 10 lít