vo chai co2 47 lit

  • Chứa 25 kg CO2 lỏng ( chai của Nhật đã qua sử dụng)
  • Thể tích 47 lít
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van QF-2C