5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (97 đánh giá)

Vỏ chai Helium 40 Lít

Khí Helium 40Lit

Thông số kỹ thuật của chai khí sản phẩm:

Name  Specification  Impurity content (ppm)  Carry out Standard  Áp suất  Tiêu chuẩn (bar) Thể tích chứa khí tiêu chuẩn (m3)  Thông số, kích thước chai khí sản phẩm
 Chai khí Helium(H2) dung tích 40 lít    


99.99%

 

O2 +Ar≤3, N2 ≤60,

CO≤5, CO2 ≤5,

CH4 ≤10, H2 O≤30

 


GB/T 7445-1995

150 6

Đường kính : ~219mm

Chiều cao: ~1350mm

Kết nối : Standard

Màu : Đỏ nâu

 99.999%  

O2 +Ar≤1, N2 ≤5,

CO≤1, CO2 ≤1,

CH4 ≤1, H2 O≤3

 GB/T 7445-1995 150 6
 


99.9999%

 

O2 +Ar≤0.2, N2 ≤0.4,

CO≤0.1, CO2 ≤0.1,

CH4 ≤0.2, H2 O≤1

 GB/T 7445-1995 150 6
 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN