Vỏ chai Helium 40 Lít

Khí Helium 40Lit

Thông số kỹ thuật của chai khí sản phẩm:

Name Specification Impurity content (ppm) Carry out Standard Áp suất  Tiêu chuẩn (bar)Thể tích chứa khí tiêu chuẩn (m3) Thông số, kích thước chai khí sản phẩm
 Chai khí Helium(H2) dung tích 40 lít   


99.99%

 

O2 +Ar≤3, N2 ≤60,

CO≤5, CO2 ≤5,

CH4 ≤10, H2 O≤30

 


GB/T 7445-1995

1506

Đường kính : ~219mm

Chiều cao: ~1350mm

Kết nối : Standard

Màu : Đỏ nâu

 99.999% 

O2 +Ar≤1, N2 ≤5,

CO≤1, CO2 ≤1,

CH4 ≤1, H2 O≤3

 GB/T 7445-19951506
 


99.9999%

 

O2 +Ar≤0.2, N2 ≤0.4,

CO≤0.1, CO2 ≤0.1,

CH4 ≤0.2, H2 O≤1

 GB/T 7445-1995150 6