Vỏ chai Hydro 47 lít

VỎ CHAI HYDRO 47 LÍT

  • Thể tích 47 lít
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van BS-3 hoặc BBB-NIRIKI