VỎ CHAI OXY 10 LÍT

 chứa 1.5 m3 khí oxy( chai mới 100%)

  • Thể tích 10 lít
  • Áp suất thử:250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Bề dày: 5.2 mm
  • Khối lượng: 13.8 kg
  • Tiêu chuẩn Việt Nam QTDK 008,TCVN 6153:6156
  • Vỏ chai oxy 10 lítđảm bảo mới 100%, có giấy tờ chứng nhận kiểm đinh đầy đủ, lưu hành trên toàn quốc, có thể vào các công trình đòi hỏi nghiêm ngặt...