vỏ chai oxy 40 lít

VỎ CHAI OXY 41 LÍT

 Vỏ chai chứa khí của Nhật đã qua sử dụng, dung tích 41, 47 lít còn mới 90% có kiểm định an toàn.