5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (46 đánh giá)

bình khi oxy 47 lít

VỎ CHAI OXY 47 LÍT: Chứa 7.5 m3 khí oxy (chai của Nhật đã qua sử dụng)

  • Thể tích 47 lít
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van QF-2C

Vỏ chai

 

Copyright © 2017 Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát Designed by Thiết kế web 3TC.VN