Kiểm định vỏ chai

Vỏ chai chứa khí, bồn chứa khí hoá lỏng đã hết hạn kiểm định đóng trên vỏ chai,bồn, hay những vỏ chai đi vào các công trình đòi hỏi phải có giấy tờ chứng nhận kiểm định có mã số chai.

Quý khách hàng có nhu cầu chúng tôi đến láy vỏ chai chứa khí và vỏ bồn đến các trung tâm kiểm định để kiểm định lại và làm giấy tờ cho quý khách hàng