Xác định độ tinh khiết của khí

Quý Khách hàng cần xác định nồng độ tinh khiết của Khí như oxy,ni tơ, argon,co2,helium,hydro…

chúng tôi sẻ láy mẫu đem đi phân tích sẻ cho kết quả độ tinh khiết hay nồng độ % của khí mà Khách hàng yêu cầu