Công Ty TNHH Vạn Tấn Phát chuyên nạp khí oxy tại nhà máy gồm nạp chai oxy 4 lít, 8 lít, 10 lít, 14 lít, 40 lít, 50 lít...và nạp vào các bồn oxy lỏng mini

QUI TRÌNH NẠP KHÍ OXY

1/ CHUẨN BỊ NẠP:

1.1)Kiểm tra trình độ kỹ thuật của vỏ chai:

- Date KĐ còn hạn, WP= 150kg/Cm2

- Bề ngoài vỏ chai không gỉ sét.

1.2) Đưa vỏ chai vào giàn nạp:

- Đưa vỏ chai vào vị trí nạp ( tối thiểu 20 chai )

- Lắp đầu nạp vào van chai.

- Mở van chai kết nối với giàn nạp.

- Kiểm tra và hiệu chỉnh độ kín của kết nối chai vào giàn nạp.

2/ QUÁ TRÌNH NẠP:

2.1 Làm lạnh bơm nạp:

- Mở van Hơi trên bồn chứ khí hóa lỏng.

- Mở van Lỏng trên bồn chứa khí hóa lỏng ( khoảng 5 phút ).

- Mở van chủ trên giàn nạp.

2.2 Nạp khí:

- Mở công tắc to và ấn nút “star” trên công tắc nạp trên giàn nạp .

- Theo dõi áp lực trên đồng hồ của giàn nạp.

- Kiểm tra việc nạp khí vào chai (khí đi vào chai, vỏ chai nóng dần…)

- Kiểm tra và khắc phục việc dò gỉ khí tại kết nối với van chai.

3/ KẾT THÚC NẠP:

3.1 Dừng máy nạp.

- Khi áp lực trên đồng hồ đo áp suất chỉ 145kg/Cm2 ( vỏ chai loại 48 L)

- Khi áp lực trên đồng hồ đo áp suất chỉ 160kg/Cm2 ( vỏ chai loại 40 L)

- Ấn nút “ Stop” của công tắc trên giàn nạp.

- Đóng van lỏng trên bồn chứa khí hóa lỏng.

3.2 Kết thúc nạp và nhập kho thành phẩm:

- Khóa van chai nạp ( đảm bảo tất cả các chai được khóa )

- Lấy hơi thừa vào chai “Hơi” hoặc chuyển hơi thừa sang giàn nạp mới.

- Tháo chai ra khỏi giàn nạp.

- Dán tem nạp khí và bang keo bịt miệng chai.

- Lăn chai thành phẩm vào vị trí qui định.

  • Nhập chai thành phẩm vào sổ.

Giàn nạp Oxy